Korg0Korg
InloggningInloggning
Sök
Meny
 • Kvalitet och stil i vattensporter sedan 1974
 • Fri frakt från 1000 kr.
 • Leverans om 3-5 dagar
 • Beställda före kl 12 på arbetsdagar, skickas samma dag
 • Betala efteråt eller i delar

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor används av Sport & Recreatie Den Bol B. V., och går under namnet: "Jobe Sports International", bildat enligt nederländsk lag, med säte och huvudsakliga verksamhet i Heerewaarden, medlem i handelsregistret hos handelskammaren under nummer 11033564. Dessa Allmänna villkor kan ses på https://www.jobesports.com/nl/allmanna-villkor

Datum för sista revision: 30-12-2019

1. Definitioner
I dessa allmänna villkor är följande termer definierade enligt nedan:

1.1 Kunden: den person som köper produkter eller tjänster för personligt bruk och
inte för tillverkning, försäljning eller andra kommersiella aktiviteter på webbplatsen
Jobe: www.jobesports.com;
1.2 Betänketid: den tid som en kund har rätt att använda
ångerrätten
1.3 Dag: Kalenderdag;
1.4 Avtal: det avtal som ingåtts mellan Jobe och kunden i enlighet med
ett organiserat system som är tänkt att användas för kommunikation på distans,
utan den fysiska närvaron av Jobe och kunden.
1.5 Jobe: Sport & Recreatie Den Bol B. V., dess efterföljare och / eller den (rättsliga)
enhet som den har utsett, samt gruppföretag som tillhör detta företag,
enligt definitionen i Artikel 24b, Bok 2 i den nederländska civillagen;
1.6 Ångerrätt: möjligheten som kunden har att avbryta kontraktet inom
betänketiden;
1.7 Ångerrättsformulär: formulären i bilaga 1 används av kunderna för att
utöva sin ångerrätt.

2. Jobe's identitet
Sport & Recreatie Den Bol B. V. går under namnet: Jobe Sports International.

Plats och besöksadress:
Heerewaardensestraat 30
6624KK HEEREWAARDEN
Nederländerna

Telefonnummer: +31 487 57 30 90 (lokal kurs)
Handelskammaren nummer: 11033564
Registreringsnummer för moms: NL 806430096B01
CEO: Henk van der Werf


3. Tillämplighet
3.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla Jobe:s erbjudanden och på alla
slutna avtal som sker mellan kunder och Jobe.
3.2 Om specifik produkt- eller servicevillkor också tillämpas, kan kunden alltid lita
på den tillämpliga bestämmelsen som är mest gynnsam för honom.
3.3 Jobe förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa regler och villkor. En ändring ska också tillämpas i fråga om avtal som ingicks före ändringen. En ändring träder inte i kraft förrän 14 dagar efter det att den har kungjorts på webbplatsen för Jobe: www.jobesports.com. Om kunden inte godtar ändringen har han rätt att säga upp avtalet med verkan från det datum då ändringen träder i kraft genom att skicka ett e-mail till: customerservice@jobesports.com.

4. Erbjudandet
4.1 Om ett av Jobe:s erbjudanden är föremål för en begränsad tid eller med förbehåll för villkor, kommer detta att
uttryckligen anges i erbjudandet.
4.2 erbjudandet innehåller en komplett beskrivning av den erbjudna produkten. Uppenbara fel eller uppenbara misstag i ett erbjudande kommer inte juridiskt binda Jobe.

5. Avtalet
5.1 Avtal kommer att ingås vid den tidpunkt då kunden accepterar Jobe:s erbjudande
genom att beställa produkten som erbjuds på Jobe:s webbplats: www.jobesports.com.
5.2 För att acceptera ett erbjudande, måste kunden fylla i all personlig information som efterfrågas på Jobe:s webbplats: www.jobesports.com och acceptera tillämpligheten av dessa regler och villkor.
5.3 Kunden är ansvarig för riktigheten i de inlämnade personuppgifterna.
Beställda produkter skickas till den adress som uppgetts av kunden.
5.4 Kunden måste vara äldre än 18 år eller företrädas av en
person äldre än 18 år.
5.5 Om Kunden har accepterat erbjudandet elektroniskt, kommer Jobe att bekräfta köpet genom att skicka ett kvitto till kunden, till angiven e-postadress. Tills erbjudandet har bekräftats, kan kunden häva godkännandet av erbjudandet skriftligt genom att skicka ett e-postmeddelanden till Jobe: customerservice@jobesports.com.
5.6 Om avtalet ingås elektroniskt, kommer Jobe att vidta lämpliga tekniska
och organisatoriska åtgärder för en säker elektronisk överföring av data, och kommer
att garantera en säker webbmiljö. Om kunden betalar elektroniskt, kommer Jobe
vidta lämpliga åtgärder för att skapa en trygg och säker elektronisk
betalningsmiljö.
5.7 Jobe kan komma att undersöka - inom ramarna för vad som är lagligt - fakta om kundens förmåga att
uppfylla sina betalningsförpliktelser, liksom all annan fakta som är
viktig för ett ingående av avtalet. Om Jobe har goda skäl att ifrågsätta
kundens förmågor att uppfylla sina betalningsförpliktelser, har Jobe rätt att neka en beställning eller genomföra särskilda villkor för den specifika beställningen.
5.8 Jobe kommer åtminstone att lämna följande information vid leverans av produkten:
• Jobe:s adress;
• förutsättningar och hur kunden kan utöva ångerrätten, eller ett klart uttalande om uteslutning av ångerrätt;
• priset inklusive alla skatter och avgifter av produkten för beställningar inom EU och priset exklusive alla skatter och avgifter på beställningar utanför EU, i tillämpliga fall, kostnader för leverans;
• om kunden har ångerrätt, ett formulär för detta.

6. Ångerrätt
6.1 Kunden har möjlighet att upplösa avtalet under en betänketid
på 30 Dagar efter mottagandet av produkten, utan att några skäl behöver anges. Jobe har
rätt att fråga kunden om anledningen av återkallelse men kunden är
inte skyldig att ange anledning till återkallelse.
6.2 Betänktetiden börjar löpa dagen efter det att kunden tagit emot produkten,
eller:
 • om kunden har beställt flera produkter i samma beställning: den dag då kunden har fått sin slutliga produkt. Jobe kan neka en beställning som innehåller flera olika produkter med olika leveranstider om de har informerat kunden innan beställning och leverans;
 • om beställningen består av flera delar: den dag då kunden har fått den sista delen;
 • om leverans inte kunde ske, på grund av det faktum att den adress som kunden uppgav inte stämmer, om kunden inte har möjlighet att ta emot produkten, eller av någon annan anledning: den dag då Jobe har försök att leverera produkten till kunden.
7. Kundens skyldigheter under betänketiden
7.1 Under betänketiden ska kunden hantera produkten och dess
förpackning med omsorg. Han ska endast använda produkten i den utsträckning som är
nödvändiga för kontroll av produkten för att fastställa varornas beskaffenhet, egenskaper och
drift av produkten. Kunden bör endast inspektera och hantera produkten
som han skulle ha i en butik.
7.2 Kunden är ansvarig för de skador som orsakats på produkten om det är resultat av
en hantering av produkten som inte är tillåtet enligt artikel 7.1., enligt
Jobe:s åsikter.

8. Kundens utövande av ångerrätten och dess kostnader
8.1 Om kunden utövar sin ångerrätt, ska han rapportera detta inom
betänketiden genom att skicka ett e-postmeddelande till customerservice@jobesports.com eller genom att använda
formuläret som bifogas som bilaga 1.
8.2 Så snabbt som möjligt, men senast 30 Dagar från den dag man anmält återkallelse
som refereras till i artikel 8.1 skall kunden skicka tillbaka produkten till Jobe.
8.3 Kunder returnerar produkten med alla inklusive tillbehör. Produkten
måste levereras i ursprungligt skick och i originalförpackning så mycket
som möjligt i enlighet med instruktioner från Jobe.
8.4 Risk- och bevisbördan för korrekt och tidsenligt utövande av ångerrätten
ligger hos kunden.
8.5 Kunden står för kostnaderna för att skicka tillbaka produkten till Jobe.

9. Jobe:s skyldigheter när kunden utövar ångerrätten
9.1 Om Jobe tillåter anmälan om återkallelse att göras elektroniskt, skickar Jobe
en bekräftelse eller kvitto av denna anmälan till kundens
sparade e-postadress
9.2 Jobe ska återbetala alla betalningar från kunden, inklusive eventuella leveranskostnader
som Jobe tidigare tagit betalt för, men exklusive kostnaderna för att returnera produkten inom
14 Dagar efter mottagandet eller hämtning av produkten.
9.3 Jobe återbetalar kunden genom samma betalningsmetod som kunden använt,
såvida kunden inte samtycker till att en annan metod. Ersättningen är
kostnadsfri.
9.4 Om kunden valt en dyrare metod för leverans än den billigaste
standardleveransen, är de extra kostnaderna för metoden icke återbetalningsbara.

10. Uteslutning av ångerrätten
Jobe har rätt att undanta följande varor och tjänster från ångerrätten:
 • produkter som är specialtillverkade baserat på specifikationer som tillhandahålls av kunden och som inte är prefabricerade;
 • produkter som är tillverkade på ett tydligt och enskilt beslut av beställaren eller produkter som uppenbarligen är avsedda för en specifik person.
 • produkter som förstörs snabbt eller har en begränsad hållbarhet;
 • produkter som är slutna på grund av skydd av hälsa och hygien och är därför inte lämplig att skickas tillbaka efter de har öppnats efter leverans.
11. Pris och betalning
11.1 Betalning sker direkt av kunden via kreditkort eller iDeal.
11.2 Om kunden inte uppfyller sina betalningsförpliktelser efter Jobe skickat en
underrättelse om hans sena betalningar, har Jobe rätt att kräva lagstadgad ränta
på utestående belopp och utomrättsliga kostnader. Dessa utomrättsliga kostnader
får inte överstiga följande belopp:
• 15% av de utestående beloppen upp till € 2.500,-;
• 10% över de kommande utestående beloppen av € 2.500,-;
• 5% över de kommande utestående beloppen på € 5.000,-;
• Det lägsta beloppet av utomrättsliga kostnaderna är € 50,-.
11.3 Under den tid som anges för erbjudandets priser för produkterna och/ eller tjänsterna
ökar inte, med undantag för prisändringar på grund av förändring i moms.
11.4 Som ett undantag för artikel 11.3 kan Jobe erbjuda produkter med rörliga priser
eftersom priset är bundet till sådana svängningar på finansmarknaden har Jobe
inget inflytande.
11.5 prishöjningar 3 månader efter ingående av avtalet är tillåtna om:
• prisändringarna är en följd av legala regler eller bestämmelser;
• kunden har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
11.6 priserna som är angivna i erbjudandet för kunder inom EU
, inkluderar holländsk moms. Priserna som är angivna i erbjudanden för kunder
utanför EU är exklusive holländsk moms.

12. Garanti
12.1 Jobe:s produkter har en två (2) års garanti från
inköpsdatum för köp som görs av EU:s konsumenter. Produkter kan inte
begäras för en garanti när:
 • klagomål inte sparas av Jobe (t.ex. artikel 15) inom den nämnda perioden.
 • produkter begärs två år efter inköpsdatum;
 • produkter som har skadats av felaktig användning eller effekt.
 • produkter som inte tvättats enligt de givna anvisningarna.
 • produkter som inte används enligt bruksanvisningen;
 • produkter som är skadade av väder-förhållanden.
 • produkter som har påverkats av slitage förhållanden.
 • produkter som har använts för kommersiella aktiviteter beaktande av ett leasingavtal.
 • produkter som har använts för kommersiell verksamhet.
12.2 följande av Jobe:s produkter bär en tre (3) års garanti från
inköpsdatum för köp som görs av EU:s
konsumenter, om produkterna är registrerade av konsumenten på Jobe:s webbplats:
 • Uppblåsbara SUP-Boards
 • Uppblåsbara Towables
Ovan nämnda produkter kan inte begäras för en garanti när:
 • klagomål inte sparas av Jobe (t.ex. artikel 15) inom den nämnda perioden.
 • produkter begärs tre år efter inköpsdatum;
 • produkter som har skadats av felaktig användning eller effekt.
 • produkter som inte tvättats enligt de givna anvisningarna.
 • produkter som inte används enligt bruksanvisningen;
 • produkter som är skadade av väder-förhållanden.
 • produkter som har påverkats av slitage förhållanden.
 • produkter som har använts för kommersiella aktiviteter beaktande av ett leasingavtal.
 • produkter som har använts för kommersiell verksamhet.

13. Presentkort

Dessa villkor gäller för alla presentkort som kan köpas från jobesports.com. Genom att köpa och/eller använda ett presentkort godkänner du och följer följande villkor:
 • Presentkort kan endast köpas på jobesports.com.
 • Presentkort kan endast lösas in för varor på jobesports.com.
 • Presentkort förfaller inte eller minskar i värde om de inte används.
 • Vid inlösen kommer allt outnyttjat saldo på presentkortet att kvarstå för framtida köp. Presentkortssaldon kan inte lösas in eller bytas mot kontanter, utom då det krävs enligt lag.
 • Presentkort kan inte returneras eller annulleras efter köpet.
 • Presentkort kommer inte att ersättas om de blir förlorade eller stulna.
 • Jobesports.com förbehåller sig rätten att vägra, annullera eller inneha presentkort och beställningar gällande misstänkt bedrägeri, för kort som felaktigt utfärdats i fel valör eller för andra kränkningar av presentkortspolicyn.


14. Leverans och Utförande

14.1 Produkter kommer att skickas till kunden när kunden har betalat för ordern.
14.2 Leverans sker med INCO -termen 'DDP'. Risken för skada och/eller förlust av produkterna ligger hos Jobe Sports tills produkterna har levererats till kunden.
14.3 Den adress som angetts av kunden antas vara platsen för leverans.
14.4 Jobe ska leverera produkterna så fort som möjligt och åtminstone inom 30 dagar efter det att betalning av ordern tagits emot, om man inte en kommit överens om en längre period. Detta är inte ett ödesdigert villkor. Om leveransen är försenad, eller om en leverans inte kan, eller delvis kan verkställas, skall kunden underrättas senast 30 dagar efter att kunden gjort beställningen. I detta fall har kunden rätt att säga upp avtalet utan ytterligare påföljder.
14.5 Efter upplösning i enlighet med artikel 13.4, kommer Jobe att återbetala betalningar som gjorts av kunden inom 30 dagar efter upplösningen.

15. Klagomål
15.1 Klagomål om fullgörandet av avtalet behöver rapporteras skriftligt till:
customerservice@jobesports.com inom 5 dagar efter mottagandet av produkterna, då påföljder
uppstår när rättigheterna upphör. Klagomålet måste ge en fullständig och tydlig
beskrivning av klagomålet.
15.2 De klagomål som lämnas in till Jobe kommer att besvaras inom en period av 14 dagar
från mottagandet av klagomålet. Om ett klagomål tydligt visar att den behöver en längre
behandlingstid, kommer Jobe att ge en indikation om när
kunden kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
15.3 Kunden tillåter Jobe en period på minst 4 veckor för att lösa klagomål genom en
ömsesidig överenskommelse. Efter denna tid har gått ut, skapar klagomål en tvist
som är föremål för tvistlösning i artikel 18.

16. Ansvar
16.1 Jobe:s ansvar för krav från kunden kommer att vara begränsad till det belopp som kunden har betalat enligt avtalet och kommer att vara begränsad, på något sätt, genom att de belopp som betalats med Jobe:s professionella ansvarsförsäkring, i fråga om de relevanta fall plus summan av överskott som enligt försäkringsvillkoren inte är för försäkringstagarnas räkning. Information om professionell ansvarsförsäkring policy/riktlinjer tas ut av Jobe och relaterad täckning kommer att tillhandahållas på begäran.
16.2 Förluster på grund av förseningar, indirekta skador, förlust av vinst och förlust av inkomst är också aldrig berättigade till ersättning.
16.3 Jobe är aldrig ansvarig för kundens förluster eller skador följt av upphävandet av/ defekter på Jobe:s webbplats: www.jobesports.com , brister och/eller försenad leverans av Jobe:s leverantörer. eller andra förluster eller skador som är en följd av extraordinära händelser eller omständigheter som ligger utanför Jobe:s kontroll.

17. Immateriella rättigheter
Innehållet på Jobe:s webbplats, inklusive, utan begränsning, text, programvara, skript, bilder, fotografier, ljud, videor, artiklar och varumärken, servicemärken och logotyper däri, och handels - och varumärkesnamn: "Jobe" och/eller "Jobe Sport" ägs av Jobe, och är föremål för immateriella rättigheter. Detta innehåll och handels - och varumärken får inte användas, kopieras, reproduceras, distribueras, överföras, sändas, visas, säljas, licensieras ut eller på annat sätt utnyttjas för något annat ändamål som helst utan föregående skriftligt medgivande från Jobe.

18. Tvister och Tillämplig lag
18.1 Alla avtal mellan Jobe och kunden lyder under nederländsk lag.
18.2 Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med nederländsk
lagstiftning och tillämpas av Förenta Nationernas Konvention angående avtal om
internationella köp av varor är uttryckligen undantagna. Jobe och kunden
är överens med den icke-exklusiva jurisdiktion av domstolarna i Oost-Brabant,
plats -Hertogenbosch i Nederländerna. Detta innebär att kunden kan
komma att hävda sina rättigheter i samband med dessa villkor i
Nederländerna eller i det land där kunden bor.
Bilaga 1: Ångerrätts-formulär

Ångerrätts-formulär

(fyll i och returnera detta formulär endast när du vill frånträda avtalet)

Till: Sport & Reacreatie Den Bol B. V.
Customer Service
Heerewaardensestraat 30
6624 KK HEEREWAARDEN

Härmed vill jag informera dig om att jag vill dra mig ur vårt avtal om köp av följande produkter:
Jag / Vi beställde produkten följande datum:

[Namn]


[Kundens adress]
[Kundens underskrift]
Få kod Korg
Uppdatera dina inställningar
:
:
Välj en storlek
I visit the online Jobe Expo as a